Oost NL

Fondsen

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. We zijn fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid.

Verschillende directe investeringsfondsen hebben andere doelgroepen en spelregels. Wij vinden de juiste financieringsvorm voor u.

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert kansrijke innovatieve bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel die actief zijn in regionale of landelijke topsectoren. Wij financieren zowel bestaande ondernemingen met groeiplannen als startups met een financieringsbehoefte. Oost NL is in deze trajecten graag bereid te syndiceren en samen te werken met informal investors en/of andere participatiemaatschappijen.

ION+

ION+ is een fonds gericht op technologische ontwikkeling in de meest risicovolle fase. Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september 2019 gebruik maken van ION+. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt hiervoor € 7,5 miljoen beschikbaar. Het fonds verstrekt leningen van € 200.000 tot € 2.500.000. 

ION+2

ION+2 richt zich op mkb-ondernemingen die actief zijn in innovatieve sectoren, zoals Agro & Food, Health, HighTech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy en cross-overs tussen die sectoren. Ondernemingen kunnen met deze financiering nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier testen en doorontwikkelen.

Innovatiefonds Overijssel

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen voor het ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten en risicokapitaal voor ondernemers met een goed plan. Zo ondersteunt de Provincie Overijssel de regionale economie.

Innovatiefonds Overijssel I

IFO I participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of converteerbare leningen) in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Overijssel vanaf € 100.000.

Vroegefasefinanciering Overijssel

Voor ambitieuze innovatieve starters in Overijssel. Binnenkort zal op deze pagina meer informatie staan over Vroegefasefinanciering Overijssel (VFF Overijssel). 

Innovatiefonds Twente

Innovatiefonds Twente richt zich op de financiering van innovatieve Twentse mkb-bedrijven. Het Innovatiefonds Twente wordt gefinancierd door de Regio Twente.

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland. Topfonds Gelderland investeert in innovatieve ondernemingen en projecten. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen. Topfonds Gelderland heeft drie dochterfondsen waaruit wij actief investeringen doen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland, Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland Financieringen BV en het vorig jaar heropende MKB Kredietfaciliteit Gelderland.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

De doelgroep van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland is tweeledig. Het innovatieve deel van het fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, Circulaire economie en Smart Industry. Het duurzame energiedeel van het fonds is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die werken aan projecten (met bewezen technologieën) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van een duurzame energievoorziening in Gelderland.

OHG - Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland

Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland richt zich op de ontwikkeling, herstructurering en transformatie van bestaande werklocaties en beeldbepalend (dreigend) leegstaand vastgoed tot vitale bedrijventerreinen, kantoor- en woonlocaties en binnensteden.

Perspectieffonds Gelderland

Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. 

MKB Kredietfaciliteit Gelderland

Het MKG fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, circulaire economie en smart Industries. Daarnaast kunnen ook innovatieprojecten in de zogenaamde cross-overs in aanmerking komen voor financiering.

Startup Fonds Gelderland

Startup Fonds Gelderland (SFG) richt zich op startups die innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de Gelderse ambities en de maatschappelijke uitdagingen. Startups in de pre-seed fase kunnen bij Startup Fonds Gelderland een aanvraag indienen voor een achtergestelde lening van minimaal € 30.000 en maximaal € 250.000. Uniek aan Startup Fonds Gelderland is dat deze gekoppeld is aan ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr die startups slim begeleiden, voor én nadat een lening is verstrekt. Oost NL is fondsbeheerder van Startup Fonds Gelderland.

Vroegefasefinanciering Gelderland

Voor ambitieuze innovatieve starters in Gelderland. Binnenkort zal op deze pagina meer informatie staan over Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland).