Header fallback 1

Fondsen

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. We zijn fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid.

Verschillende directe investeringsfondsen hebben andere doelgroepen en spelregels. Wij vinden de juiste financieringsvorm voor u.

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert kansrijke innovatieve bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel die actief zijn in regionale of landelijke topsectoren. Wij financieren zowel bestaande ondernemingen met groeiplannen als startups met een financieringsbehoefte. Oost NL is in deze trajecten graag bereid te syndiceren en samen te werken met informal investors en/of andere participatiemaatschappijen. 

Lees meer  

Innovatiefonds Overijssel I

IFO I participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of converteerbare leningen) in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Overijssel vanaf € 100.000. 

Lees meer  

Vroegefasefinanciering Overijssel

Met een lening van Vroegefasefinanciering Overijssel (VFF Overijssel) onderzoeken starters in hoeverre hun technisch concept aansluit op interesse in de markt. Het nieuwe Proof-of-conceptfonds VFF Overijssel richt zich op  ondernemers die  een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer  

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

De doelgroep van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland is tweeledig. Het innovatieve deel van het fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, Circulaire economie en Smart Industry. Het duurzame energiedeel van het fonds is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die werken aan projecten (met bewezen technologieën) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van een duurzame energievoorziening in Gelderland.

Lees meer  

OHG - Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland

Ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij Gelderland richt zich op de ontwikkeling, herstructurering en transformatie van bestaande werklocaties en beeldbepalend (dreigend) leegstaand vastgoed tot vitale bedrijventerreinen, kantoor- en woonlocaties en binnensteden.

Lees meer  

Perspectieffonds Gelderland

Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. 

Lees meer  

Startup Fonds Gelderland

Startup Fonds Gelderland (SFG) richt zich op startups die innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de Gelderse ambities en de maatschappelijke uitdagingen. Startups in de pre-seed fase kunnen bij Startup Fonds Gelderland een aanvraag indienen voor een achtergestelde lening van minimaal € 30.000 en maximaal € 250.000. Uniek aan Startup Fonds Gelderland is dat deze gekoppeld is aan ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr die startups slim begeleiden, voor én nadat een lening is verstrekt. Oost NL is fondsbeheerder van Startup Fonds Gelderland.

Lees meer  

Vroegefasefinanciering Gelderland

Voor ambitieuze innovatieve starters in Gelderland. Met een lening van Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) onderzoeken starters in hoeverre hun technisch concept aansluit op interesse in de markt. Het Proof-of-conceptfonds VFF Gelderland richt zich op ondernemers die een bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer  

ION+

ION+ is een fonds gericht op technologische ontwikkeling in de meest risicovolle fase. Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen gebruik maken van ION+.

ION+ is uitgeïnvesteerd, dat betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen te doen.

ION+2

ION+2 richt zich op mkb-ondernemingen die actief zijn in innovatieve sectoren, zoals Agro & Food, Health, HighTech Systemen & Materialen of Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy en cross-overs tussen die sectoren. 

ION+ is uitgeïnvesteerd, dat betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen te doen.

MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG)

Het MKG-fonds richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, Maakindustrie, circulaire economie en smart Industries. Daarnaast kunnen ook innovatieprojecten in de zogenaamde cross-overs in aanmerking komen voor financiering. 

MKG is uitgeïnvesteerd, dat betekent dat het niet meer mogelijk is om aanvragen te doen.