Oost NL

Fondsen

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. We zijn fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid.

Verschillende directe investeringsfondsen hebben andere doelgroepen en spelregels. Wij vinden de juiste financieringsvorm voor u.

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert kansrijke innovatieve bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel die actief zijn in regionale of landelijke topsectoren. Wij financieren zowel bestaande ondernemingen met groeiplannen als startups met een financieringsbehoefte. Oost NL is in deze trajecten graag bereid te syndiceren en samen te werken met informal investors en/of andere participatiemaatschappijen.

Innovatiefonds Overijssel

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen voor het ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten en risicokapitaal voor ondernemers met een goed plan. Zo ondersteunt de Provincie Overijssel de regionale economie.

IFO I participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of converteerbare leningen) in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Overijssel vanaf € 100.000.

Innovatiefonds Twente

Innovatiefonds Twente richt zich op de financiering van innovatieve Twentse mkb-bedrijven. Het Innovatiefonds Twente wordt gefinancierd door de Regio Twente.

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland. Topfonds Gelderland investeert in innovatieve ondernemingen en projecten. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen. Topfonds Gelderland heeft drie dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), MKB Kredietfaciliteit Gelderland en Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG).

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie. Bij financiering uit dit fonds is deelname van medefinanciers vereist.

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen.