Oost NL

Focusgebieden

Oost NL is nauw betrokken bij onder andere de volgende focusgebieden:

Kunstmatige intelligentie (AI)

AI staat voor artificiële (of kunstmatige) intelligentie. Het is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. In zekere zin imiteren ze hierbij het denkvermogen van de mens.

Voor de industrie biedt een succesvol gebruik van AI en het gebruik van Big Data uit bestaande en nieuwe databronnen kansen voor verbeterde procesbeheersing, verhoogde kwaliteit van de eindproducten en een verbeterde concurrentiepositie. Lees meer op onze AI pagina met onder andere een animatie van de geschiedenis van AI en het kennisnetwerk dat wij in beeld hebben gebracht.

Internet of Things

Bij high-tech toepassingen en -systemen die met elkaar communiceren in netwerken spreekt men van het ‘Internet of Things’ (IoT). Belangrijke ingrediënten zijn intelligente sensor technologie, draadloze connectiviteit en dataverwerking en -analyse (‘big data’). Bedrijven zetten het IoT in bij het automatiseren van productielijnen en het besturen van hun hele waardeketen (denk aan tracking & tracing met RFID-sensortechnologie). Binnen Oost-Nederland ligt het zwaartepunt voor dit thema in Twente. De universiteit en Kennispark zijn al vele jaren sterk in onderzoek en bedrijvigheid op het gebied van microsysteem- en nanotechnologie voor bijvoorbeeld (slimme) sensoren.

Big Data

Big data omvat het verzamelen van data, het veilig opslaan van data, het delen van data en het analyseren van data. Om het gebruik van big data verder te ontwikkelen is Commit2Data opgericht, een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking. Er is echter nog wel een sterke behoefte aan een programma rond het veilig delen van big data.

Ecosysteem

In bewerking