Tech header

Financiering

Oost NL helpt Nederland een wereldspeler te zijn in de topsector High Tech Systems & Materials. Denk aan nanotechnologie, mechatronica, robotica, sensoren, imagingtechnologie en semiconductors. Met als kernwoorden voor innovatie: minder, kleiner, zuiniger.

De sector ontwikkelt toepassingen voor andere topsectoren en sleuteloplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. En vormt zo de motor voor de Nederlandse kenniseconomie. In Oost-Nederland zijn ruim 5.500 bedrijven in High Tech gevestigd die zorgen voor 87.000 arbeidsplaatsen. Een hotspot voor onderzoek in open Innovatiecentra rond universiteiten, hogescholen en internationale onderzoeksinstellingen als Mesa+, CTIT en MIRA.

Groeiambities

De topsector heeft forse groeiambities, waaronder een verdubbeling van de export in 2020. Deze ambitie is alleen haalbaar als bedrijven, kennisinstituten en overheden intensief samenwerken. Een voorwaarde om zich technologisch te kunnen handhaven in de wereldtop. Daarnaast zijn voldoende ‘handen en hoofden’ nodig om te kunnen groeien. Dit betekent een pittige uitdaging in het opleiden en vasthouden van goede technische mensen. Maar ook het blijvend financieren van de innovatie is een must. Innovatiecontracten tussen kennis en kunde zijn in het topsectorenbeleid richtinggevend voor succesvolle innovaties.

Roadmaps

Vijftien roadmaps vormen de basis van het innovatiecontract voor High Tech Systems & Materials. Zij bepalen de prioriteit van onderzoeksvragen voor technologiegebieden en toepassingsdomeinen. Ze geven aan wat het financiële commitment is van bedrijven. Ook schetsen ze een realistisch beeld van de benodigde publieke middelen. De roadmaps benoemen dus nadrukkelijk de relevantie van de onderzoeksagenda’s voor maatschappelijke uitdagingen.

Thema's

De belangrijkste thema’s in het kort:

  • fundamentele en toegepaste kennis bundelen door innovatiecontracten en roadmaps;
  • aanwas van technisch geschoolde mensen en die opleiden en vasthouden;
  • voldoende (revolverende) fondsen genereren om innovatie te financieren;
  • ondernemers aantrekken om kennis en kunde te vertalen naar kassa.

Oost NL

De High Tech-portefeuille van Oost NL is relatief groot en omvat bedrijven in diverse levensfasen. Door actief beheer zorgt Oost NL ervoor dat de bedrijven in iedere fase innoveren en waarde creëren voor financieel en maatschappelijk rendement.

Oost NL investeert vooral in kansrijke ondernemers die als trekker van de regionale economie kunnen fungeren. Ambitie om te groeien is daarbij evenzeer van belang als inhoudelijke technologische kennis. Oost NL is een ondernemende financier. Niet bang om risico’s te nemen en met kennis van zaken. Zowel van de sector als van het investeringsspeelveld.