Oost NL

Fieldlab Smart Base

Het programma Smart Base, een samenwerking tussen onder meer Oost NL, NOM, LIOF, IQ, BOM en de Landmacht, heeft de officiële Fieldlab status gekregen van het landelijke Smart Industry programma. Uniek is de actieve deelname van de overheid in dit Fieldlab, als launching customer voor de ontwikkeling van smart industry toepassingen.

Smart Base

Defensie gaat samen met bedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en kennisinstellingen een slimme basis neerzetten. In een open innovatie omgeving wordt geëxperimenteerd met verschillende toepassingen, waarmee een toekomstige basis snel en flexibel kan worden opgezet. Vanuit fysieke testlocaties worden experimenten uitgevoerd op het vlak van Logistiek, Energie, Water en Bescherming. De deelnemende ROM's werken samen met Defensie als themateam aan elk van de genoemde thema's.

Rol van Oost NL

Oost NL verzorgt de integrale aanpak namens de ROM’s vanuit het dagelijks bestuur Smart Base. Het dagelijks bestuur voert de regie over alle landelijk projecten.

Oost NL is medeverantwoordelijk voor het thema "Bescherming” en voert hierbij de rol van coördinator van het multidisciplinaire themateam, dat zal werken aan verschillende projecten.. Indien succesvol, kunnen dergelijke oplossingen in de toekomst mogelijk ingezet gaan worden op semipermanente legerbases zoals in Mali.

Launching Customership

De overheid vult hiermee een deel in van haar rol als 'Launching Custormer'. Defensie zet mensen en middelen in voor het uitvoeren van de experimenten. In verband met aanbestedingsregels is er geen financiering vanuit Defensie voor ontwikkeling en is er geen direct zicht op verkoop voor deelnemende bedrijven. Toch is de ervaring dat bedrijven dit project interessant vinden, vanwege de contacten met Defensie en de mogelijkheden de experimenten uit te voeren in verschillende omstandigheden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat binnen het thema 'Bescherming' 40 mogelijke toepassingen werden ingezonden door bedrijven, waaruit er nu 5 geselecteerd zijn voor de eerstvolgende kick-off bijeenkomst. De betreffende bedrijven ontvangen hiervoor vanuit Defensie een persoonlijke uitnodiging.