Oost NL

Webcast: Economie als hefboom in de regio

In 2011 droeg het Rijk het regionaal-economisch beleid over aan de provincies. Tien jaar later hebben de provincies op dit terrein veel aangepakt en bereikt. Samen met de regio’s, het bedrijfsleven, het onderwijs en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De decentralisatie heeft geleid tot een vorm van partnerschap tussen de provincies en het ministerie. De samenwerking is in de afgelopen 10 jaar alleen maar gegroeid en heeft dit partnerschap verder versterkt.

Mijlpaal

Tien jaar regionaal economisch beleid is een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. Het is bij uitstek het moment om samen met alle betrokken overheden en economische partners de balans op te maken en vooruit te kijken naar de kansen en uitdagingen voor de komende jaren. Daarom organiseren het IPO en het ministerie van Economische Zaken op 21 april de webcast 'Economie als hefboom in de regio'.

Aanmelden

Noteer woensdag 21 april van 15.00 – 16.30 uur alvast in uw agenda! Er staat een boeiend programma klaar met interessante gastsprekers en tafelgasten. Een tip van de sluier: keynote speaker is Otto Raspe, hoofd RaboResearch Regio's, Innovatie, Duurzaamheid en Ondernemerschap. Hij leidt het thema in met aandacht voor brede welvaart. Het gesprek aan tafel gaat daarna over de drie ‘hefbomen’ uit het IPO Herstelplan Regionale Economie: innovatie, arbeidsmarkt en duurzame gebiedsontwikkeling.

Aanmelden kan via deze link 

Startdatum
Einddatum
Locatie

Online