Oost NL

TechTalks ROCKET // SkinBall

Het INTERREG VA project “ROCKET Reloaded – RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies” heeft met succes talrijke industriegestuurde innovatieprojecten ondersteund op het gebied van sleuteltechnologieën zoals nanotechnologie, microsysteemtechnologie, micro- en nano-elektronica, geavanceerde materialen, en ook fotonica. Om u kennis te laten maken met de innovaties die binnen de projecten van ROCKET Reloaded zijn ontwikkeld, en met de experts erachter, organiseert ROCKET Reloaded een webinarserie om elk van de innovatieprojecten te belichten.

De geplande webinars vinden plaats aan het einde van de verschillende innovatieprojecten. Daarom vinden deze verspreid in de tijd plaats. Deelnemers zijn van harte uitgenodigd vragen te stellen en mee te discussiëren. Op 16 februari gaat de webinar over het "SkinBall" project:

SkinBall – 16.02.2022 | 16:00 – 17:00 u.
Opsporing van huidtumoren met behulp van een fotonisch spectroscopiesysteem met millimetergolven.

Het SkinBall-project is gericht op de gezondheidszorg en zal een mobiel mm-golf spectroscopie-instrument ontwikkelen om mobiele huidmonitoring mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat het instrument door geregistreerde artsen zal worden gebruikt voor in-vivo screening, hetgeen om twee redenen nuttig is: 1. vermindering van het aantal onnodige biopsieën en 2. ondersteuning van de vroegtijdige opsporing van huidkanker. Het zal ook ondersteuning bieden voor in-vitro monitoring, bv. door huidkankerchirurgen in specifieke klinieken.

Meld u hier aan voor deelname aan deze webinar:
http://rocket-innovations.eu/techtalksrocket/

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken uit naar interessante TechTalks en discussies met u!

ROCKET Reloaded Team

Startdatum
Einddatum
Locatie

Online