Oost NL

Informatiebijeenkomsten nieuwe Europese fondsen

​​​​​In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de operationele programma’s 2021-2027 voor regionale ontwikkeling, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking. De Provincie Overijssel wil deze graag aan u presenteren en hierover met u van gedachten wisselen. Daarnaast wordt teruggekeken op de programmaperiode 2014-2020. Daarom organiseert de provincie drie fysieke informatiebijeenkomsten op 23 (van 13:00-16:00 uur Hotel Lumen, Zwolle) en 30 september (van 09:30-12:30 uur Schouwburg Deventer) en op 1 oktober (van 13:00-16:00 uur Hazemeijer Hengelo). 

Programma 23 september

 
13.00 uur Inloop met koffie en thee

13.30 uur Opening door gedeputeerde Eddy van Hijum (coördinerend portefeuillehouder Europa) 

13.50 uur Pitches Europese programma's 2021-2027
 
In 3 pitches presenteren we u kort de volgende Europese programma's:
1. EFRO – Gerko Slotman
2. INTERREG – Jacques van Steenbergen
3. GLB-NSP – Anita te Riet
                            
14.30 uur Pauze

14.45 uur Verdiepingssessie ronde 1

 
Keuze uit één van bovenstaande programma's.
Of inloop voor overige Europa gerelateerde vragen
Ruimte voor vragen, gedachtewisseling en uitwisseling van projectideeën
15.15 uur Verdiepingsronde 2 
 
Keuze uit één van bovenstaande programma's.
Of inloop voor overige Europa gerelateerde vragen
Ruimte voor vragen, gedachtewisseling en uitwisseling van projectideeën
 
15.45 uur Plenaire afsluiting
 
16.00 uur Gelegenheid tot napraten met hapje/drankje.  ​
 

Overige bijeenkomsten

 
Startdatum
Einddatum
Locatie

Hotel Lumen, Zwolle