Oost NL

Informatiebijeenkomst EFRO 2021-2027

​​​​​In de afgelopen periode is door veel betrokkenen hard gewerkt aan het EFRO-Programma 2021-2027 voor Oost-Nederland. EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In dit kader nodigt  EFRO Oost u uit voor een presentatie van dit programma. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de inhoudelijke accenten van het Programma EFRO 2021-2027, de veranderingen ten opzichte van het Operationeel Programma 2014-2020 (OP Oost), de voorgenomen openstellingen, de nieuwe beleidsregels in 2022 en de aanvraagprocedures en beoordelingscriteria. Daarnaast beantwoorden we graag uw vragen.

EFRO Oost

Alle EU-lidstaten ontvangen EFRO-subsidie om de regionale economie te versterken. EFRO Oost is als opvolger van OP Oost 2014-2020 hét  EFRO-subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. Met het programma voor 2021-2027 verwacht EFRO Oost  dat het een sterke impuls kan bieden voor: de versterking van de innovatiekracht in de regio, het verdienvermogen van het Oost-Nederlandse bedrijfsleven én dat het programma bijdraagt aan oplossingen in de energietransitie.  

Prioriteiten en budget

Voor het Programma EFRO 2021-2027  zijn door EFRO Oost twee inhoudelijke prioriteiten gekozen: Prioriteit 1: een slimmer Oost-Nederland en Prioriteit 2: een groener Oost-Nederland.

Voor dit nieuwe programma stelt de EU € 81 miljoen beschikbaar, het rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk 21 miljoen. Daar bovenop wordt er een eigen bijdrage vanuit de projecten verwacht.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: opoost [at] gelderland [dot] nl

Graag vermelden: 
Naam, Voornaam, Organisatie, Functie, e-mailadres, Mobiel telnr.

Uw definitieve aanmelding ontvangt u in week 19 (9 mei).  We hebben plaats voor max. 100 personen. Bij over-inschrijving gaan wij uit van max. 2 personen per organisatie.

Programma: 

15.00 inloop

15.30 opening Gedeputeerde dhr. Van Hijum  (voorzitter Comité van Toezicht )

15.40 1e deel presentatie, nieuwe programma EFRO 2021-2027

16.00 2e deel presentatie, aankomende openstelling in juli

16.10 presentatie dhr. van Gorkum (voorzitter Deskundigen Commissie)

16.30 vragen vanuit de zaal beantwoorden

16.45 gelegenheid voor individuele vragen aan het team van EFRO Oost

17.30 einde

Startdatum
Einddatum
Locatie

Deventer Schouwburg