Oost NL

Industriedag Duitsland

Verbeter uw handelskansen in Duitsland! Voor industriële ondernemers uit Oost-Nederland die hun exportactiviteiten richting Duitsland willen uitbreiden, organiseert GO4EXPORT op donderdag 13 september a.s. de Industriedag Duitsland.

De Industriedag Duitsland is exclusief bedoeld voor DGA’s, Directies, MT-leden & Export- en Commercieel Managers.

In twee workshoprondes komen thema’s aan de orde die de verschillende belangrijke marktsegmenten in Duitsland benoemen. Ontmoet op deze Industriedag de betrokken GO4EXPORT-partners én andere ondernemers die de exportkansen richting Duitsland beter willen benutten.

Het programma:

  • 13:00 uur. Inloop met ontvangst in de Gasfabriek.
  • 13:30 uur. Opening van de Industriedag Duitsland.
  • 14:00 uur. Start workshops (ronde 1 & ronde 2).
  • 16:45 uur. Plenaire afronding met een gezamenlijke netwerkborrel.
  • 18:00 uur. Einde Industriedag Duitsland.

De workshopthema’s:

WORKSHOPS – RONDE 1
(van 14.15 uur – 15.00 uur)

W1:

Exposeren op de FMB-Süd in Augsburg. Hoe kunt u als exposant het beste rendement halen uit deze industriële machinebeurs?
Workshop voorzitters: Petra Deterink (VMO), Rard Metz (Metaalunie) & Clarion Events.

Inhoud:
In 2018  werd voor de tweede keer de FMB-Süd georganiseerd in Augsburg. Op deze toeleveranciers beurs voor machinebouwers stond een collectief van Nederlandse bedrijven. Het beproefde FMB-concept dat sinds 2005 een succesformule is in Westfalen Lippe werd nu in Zuid Duitsland toegepast. Ook de afgelopen beurs zijn de exposanten uit Nederland met mooie ‘contacten’ terug gekomen.
Op 20 en 21 februari 2019 zal de derde editie van FMB –Süd worden georganiseerd. De FMB-Süd dient als trefpunt voor de industriële machineproducenten en de producerende industrieën. Op deze compacte beurs vindt directe informatie-uitwisseling plaats tussen aanbieders en beslissers. Op de komende FMB-Süd komen veelal gerichte bezoekers die geïnteresseerd zijn in ontwikkeling, productie, inkoop, onderhoud en management (Zie ook: www.fmb-sued.de).
VMO en Koninklijke Metaalunie hebben, wegens succes van de afgelopen twee jaren, opnieuw besloten samen te werken op FMB-Süd in het belang van de Nederlandse exposanten. Beursorganisatie Clarion Events zal tijdens de workshop het beursconcept en mogelijkheden voor deelname nader toelichten (o.a. het beursconcept, inrichting en doelgroepen; praktische gegevens over de beurs; het full service aanbod; overzicht van bezoekerswervingscampagnes en het beursprogramma.)

W2:

Starten in Duitsland. Welke entreestrategieën zijn er om te starten in Duitsland?
Workshop voorzittersJan Oostenbrink (Intercultural Management) & Jan Temmink (CMP).

Inhoud:
Het opzetten van een goede entreestrategie is van groot belang voor het uiteindelijke succes van het bedrijf. Verschillende scenario’s zijn daarbij mogelijk: kiezen voor een online strategie (webshop/multichannel), wel of niet een Duits bedrijf opzetten, het kiezen voor een importeur/distributeur of gaan voor eigen verkoop? Maar het gaat ook om de timing van de entreestrategie, bv. per deelstaat of per doelgroep? Het komt er op neer dat vanaf het begin keuzes moeten worden gemaakt over hoe en hoe intensief de aanwezigheid op de markt wordt ingevuld met welke marketingactiviteiten. Deze thema’s komen aan de orde bij deze workshop.

W3:

Sector HTSM/Hightech industrie. Welke kansen biedt de Duitse maakindustrie?
Workshop voorzittersHans Brouwers (OostNL) & Evelien Bras (NovelT).

Inhoud:
Op het gebied van Hightech (maak)industrie liggen er verschillende kansen voor ondernemers. Daarvoor is nodig dat nauwere banden met specifieke regio’s als Noord-Rijn-Westfalen, Ost-Westfalen Lippe en Zuid-Duitsland worden opgebouwd. Door intensievere samenwerking en afstemming tussen de verschillende activiteiten te organiseren kan gezamenlijk succes worden bereikt. In de workshop wordt dieper ingegaan op de marktontwikkelingen, de verschillende sectoren, de ecosystemen, clusters en de verbinding met de Industrie 4.0 in Duitsland.

W4:

Sector Cleantech: Kansen op het gebied van Energie- en milieutechnologie in Duitsland.
Workshop voorzitterYassine Mokdad (EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine).

Inhoud:
De Cleantech energiesector is op dit moment een sterk groeiende sector. In Overijssel en Gelderland zijn in deze sector al veel ondernemers actief.  Op diverse terreinen wordt er goed samengewerkt met overheden, met kennispartijen en onderzoeksinstellingen. Ingezet wordt op het stimuleren van vervanging van fossiele brandstof, op biomassa, smart energie (o.a. duurzame energie, energieopslag, smart grids en nieuwe mobiliteit). Vele honderden projecten zijn op dit vlak de laatste jaren al opgezet. In deze workshop Energie wordt inzichtelijk gemaakt welke partijen in Oost-Nederland en in Duitsland op dit thema actief zijn.

WORKSHOPS – RONDE 2
(van 15.15 uur – 16.00 uur)

W5:

Direct contact met Rostock. Maak kennis met de ondernemersvereniging Rostock-Mittleres Mecklenburg en verken de economische kansen in de regio.
Workshop voorzitters: Erik de Boer (NBDA), Manuela Balan & Gert Proba (Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg).

Inhoud:
N.a.v. de Internationale Hansetag Rostock 2018 willen we met het Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg de zakelijke contacten verder intensiveren. Tijdens de workshop wordt door Mevr. Manuela Balan (Geschäftsführerin van het Unternehmerverband) en de heer Gert Proba (economisch vertegenwoordiger van de Gemeente Rostock),  ingegaan op de economische kansen die in Rostock e.o. liggen op het gebied van Health, Logistiek, Duurzame energie, Agri & Food, Creatieve industrie, Toerisme en het Maritieme cluster. Ideaal om in dit gebied, waarmee wij als Nederland nog nauwelijks zakelijke verbindingen hebben, met de juiste personen aan de slag te kunnen gaan.

W6:

Sector Food. Samen groeien met de Duitse Agro-Foodmarkt met nieuwe producten en technologieën.
Workshop voorzitterJochem Wolthuis (OostNL).

Inhoud:
Besproken worden de kansen voor nieuwe producten en technologieën door veranderend consumentengedrag en transitie naar duurzamere voedselproductie. De trends bieden kansen voor de Nederlandse Agro &  Foodsector met innovatieve oplossingen op onder andere het gebied van productontwikkeling, logistiek, techniek en verpakkingen die bijdragen aan een duurzame, regionale productie.

W7:

Duitse beurzen. Hoe haal ik meer rendement uit mijn bezoek aan Duitse beurzen?
Workshop voorzitterFreerk Faber (WTC-Twente).

Inhoud:
Deelname aan economische missies of beurzen zijn mogelijkheden om de export te verhogen. Met name in Duitsland worden er veel beurzen georganiseerd. In deze workshop komt aan de orde op welke manier je je kunt voorbereiden op een beurs om het meeste rendement uit deelname te halen. Eveneens zullen beursdeelnemers hun ervaringen delen.

W8:

Sector Health. Zo krijg je zorginnovaties wél op de markt in Duitsland.
Workshop voorzitterDorine Pluimers (Health Valley Netherlands).

Inhoud:
Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geven onze partners een onmiskenbare impuls aan de zorg.
In Nederland en daarbuiten werken we actief samen aan thema’s als personalised medicine, robotics & medical devices, e-health en bouwen en wonen in cure en care. Samen brengen we technologie naar de zorg. Zorgvragen en -behoeften naar ontwikkelaars en innovaties naar de patiënt. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verbeteren en toegankelijk houden van de gezondheidszorg én stimuleren we economische groei.
In de workshop vertelt innovatiemanager Dorine Pluimers in welke Nederlands-Duitse Life Sciences & Health samenwerkingen Health Valley bijdraagt aan innovatieversnelling en opschaling en hoe je als bedrijf deel kunt nemen. Vervolgens zullen twee ondernemers hun ervaringen delen en tips geven over de Duitse gezondheidszorg markt. Aan het einde van de workshop zal ruimte zijn voor discussie en het stellen van vragen.

U kunt zich nu hier aanmelden voor de Industriedag Duitsland.

De Industriedag wordt georganiseerd door VNO-NCW Midden en WTC Twente. 

Startdatum
Einddatum
Locatie

​Deventer