Oost NL

BT Event: De kracht van de werklocaties

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat werklocaties een volwaardige rol kunnen spelen in het stedelijk weefsel? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens de 16e editie van het BT Event in Eindhoven.

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. Hoe die uitdaging er in de praktijk uitziet en hoe we met de opgaven omgaan, ziet u op donderdag 10 november op de Brainport Industries Campus. Experts uit binnen- en buitenland komen om te inspireren en inzichten te geven.

Doel & Aanmelden

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel kan hier.

BT Event

Startdatum
Einddatum
Locatie

Eindhoven