Oost NL

Bijeenkomst: toepassing gerecycled plastic met hulp van Di-Plast tools

Bent u een mkb-er of een grotere ondernemer én wilt u gerecycleerde kunststoffen in uw productieketen introduceren of verhogen? Polymer Science Park nodigt u uit voor een workshop op dinsdag 26 oktober waarin u leert hoe wij met de digitale tools en vouchers van Di-Plast u hierin kunnen ondersteunen. Oost NL is medeorganisator van deze bijeenkomst.

Di-Plast is een Europees programma dat het gebruik van gerecycleerde kunststoffen verhoogt en verbetert met behulp van digitale tools. Binnen dit programma zijn tools ontwikkeld die nu in pilots bij bedrijven worden getest. We zullen 26 oktober toelichten hoe deze tools u kunnen helpen meer recyclaat te gebruiken.

In het kort:

  1. De VSM tool: met deze tool kan de product en informatiestroom binnen uw bedrijf gevisualiseerd en geoptimaliseerd worden. Hiermee zou u bijvoorbeeld de hoeveelheid reststroom kunnen reduceren.
  2. Process diagnostics: met behulp van de data die uw machines al genereren, kan de kwaliteit verbeterd worden.
  3. Matrix-tool: deze tool zorgt ervoor dat de eigenschappen aan de vraagkant van de verwerker worden gematcht met het aanbod aan recyclaat. Met behulp van algoritmes kan per markt het juiste product worden gekozen.
  4. Sensoring: een selectie van de juiste sensor om recyclaat beter te kunnen verwerken.

Expertise en vouchers

Binnen het Di-Plast programma ondersteunen we bedrijven door middel van expertise én vouchers. Op 26 oktober kunt u een praktische uitleg krijgen over de toolkit die is ontwikkeld en de voucher mogelijkheden. Deze vouchers hebben een variërende waarde tot 7.500 euro en deze kunt u gebruiken om expertise in te huren, een match te maken met een bedrijf of om een keten op te zetten.

Voor wie?

Di-Plast richt zich op bedrijven die de ambitie hebben (meer) gerecycled plastic toe te passen in hun productieketen. Wij nodigen Compounders, verwerkers, recyclers, hercompounders, bedrijven die commercieel polymeerafval produceren, rPM-ontvangstbedrijven en handelaars uit deze sectoren uit om contact met ons op te nemen en te kijken of Di-Plast hen een stap verder kan helpen om hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Interesse?

Meld u gratis aan voor onze workshop op dinsdag 26 oktober, 15:00-17:00 bij Polymer Science Park. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Martine Bonnema (m [dot] bonnema [at] polymersciencepark [dot] nl).

Di-plast is een INTERREG-project, een Europees programma dat grensoverschrijdende samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen stimuleert. Oost NL is vanuit Oost-Nederland initiatiefnemer van Di-Plast en ontwikkelde dit project samen met Polymer Science Park (PSP) in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland. De beide provincies zijn medefinancier van Di-Plast.

Startdatum
Einddatum
Locatie

Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle