Oost NL

ACE workshop - Toekomst van de thuiszorg

Deze Interreg ACE-workshop draagt bij aan een duurzame transitie naar de zorg van de toekomst. Bij deze transitie zijn veel partijen betrokken, waaronder ouderen, patiënten en zorggebruikers, personeel, management, maar ook het bedrijfsleven en de academische wereld. We nodigen je graag uit om met ons de toekomstige behoeften, uitdagingen en kansen in de thuiszorg te verkennen!

De workshop gaat uit van drie uitdagingen:

  • Zelfstandig leven
  • De digitale kloof overbruggen
  • Demografische ontwikkelingen
     

We kijken hierbij vooral naar de thuiszorg van de toekomst, gericht op oudere volwassenen, hun mantelzorgers en zorgverleners en de partijen om hen heen. We nodigen al deze partijen uit, daarnaast zal is ook voldoende tijd zijn voor een goed inhoudelijk gesprek met de diverse betrokken partijen. Deze uitnodiging gaat naar patiënten- en consumentenorganisaties, ouderenorganisaties en beroepsverenigingen. Ook bedrijven, wetenschappers en beleidsmakers en ambtenaren die indirect bij deze zorg betrokken zijn, nodigen we uit.

Ook in de andere landen organiseren ACE-projectpartners deze workshop. Samen vormen we een beeld van de behoeften en uitdagingen en zullen van daaruit een volgende stap zetten, bijvoorbeeld in de vorm van pilots in de regio.

 

Startdatum
Einddatum
Locatie

City Lounge Apeldoorn, Stationsstraat 297, 7311 ME Apeldoorn