Oost NL

Embedded Field Labs voor zorginnovatie

Wat is een Embedded Field Lab?

‘Embedded Field Lab’ is een proeftuin in de zorgsector waar zorginstellingen, wetenschap, onderwijs en het (mkb)-bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Embedded Field Labs zijn testomgevingen die passen in een zorginhoudelijke context die in de regio is verankerd.

De verschillende Embedded Field Labs worden ingebed in het bestaande beleidsinstrumentarium. Aspecten als validatie, doorontwikkeling van business cases en werkzaamheid binnen de gezondheidssector staan centraal.

Waarom Embedded Field Labs?

De zorg is een complex cluster met een veelheid aan partijen en financieringsmodellen. De ontwikkeltijd van een nieuw idee tot commerciële uitrol is vaak 10 tot 15 jaar. Oorzaken: strenge veiligheidseisen en hoge kosten voor marktintroductie van een nieuw product. Om de doorlooptijd in de waardeketen te verkorten, is het noodzakelijk dat bedrijven nog dichter bij de markt werken. En dus ook nauwer gaan samenwerken met zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers. Dat kan in een Embedded Field Lab.

Oost NL en Embedded Field Labs?

Elk Embedded Field Lab heeft een eigen karakter, organisatievorm en partnerschap. Het verdienmodel kan om deze reden per Field Lab verschillen. Om deze op zichzelf staande initiatieven te versterken verbindt Oost NL de Embedded Field Labs met elkaar in een netwerk. Oost NL draagt daarbij zorg voor het projectmanagement en het (door)ontwikkelen van de gezamenlijke methodologie. Health Valley verzorgt de promotie.

Oost NL ondersteunde in 2014 en 2015 de vier Field Labs bij het aanvragen van de subsidie. Inmiddels zijn alle aanvragen goedgekeurd en zijn de Field Labs van start gegaan.

  • Field lab Eerstelijnsgeneeskunde.
  • Field lab Gehandicaptenzorg.
  • Field lab Revalidatie.
  • Field lab Tweedelijnszorg.