Digipro corporate beeld

Digipro

Speciaal voor innovatieve mkb’ers in de grensregio is het Europese project Digipro van start. Bij Digipro draait het om digitale transformatie van producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen. Digipro is een Europees INTERREG VA project en heeft als doel de realisatie van meer product- en procesinnovaties in de sectoren maakindustrie, IT-engineering en technische installatie. De looptijd van het project is vier jaar; van 1 mei 2017 tot en met 1 mei 2021.

Grensoverschrijdend

Digipro stimuleert het mkb bedrijfsleven in de grensregio om actief te anticiperen op en te participeren in de digitale transformatie van (productie)processen en producten. Daarmee benut het mkb tijdig de kansen die ontstaan bij de digitale transformatie die voortkomen uit de ontwikkelingen rondom Smart Industry. Via grensoverschrijdende uitwisseling gebruikt een flink aantal Duitse en Nederlandse mkb-bedrijven in het projectgebied hun innovatiepotentieel. Zij krijgen ondersteuning bij de deelname aan Smart Industry.

Voordelen mkb

Deelnemende mkb’ers kunnen profiteren van concrete maatregelen ter sensibilisering, stimulering en prototypische ontwikkeling van innovatieve, technologisch hoogwaardige en intelligente producten en processen in Duitse en Nederlandse mkb´s in het projectgebied; Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant, Limburg en een deel van Noord-Rijn Westfalen.

De bedrijven worden stap voor stap begeleid bij het ontwikkeling van intelligente producten. Hierbij kunnen de volgende subsidies in bedragen en percentages op de in aanmerking komende kosten worden gekregen:

Coaching: € 1.500,- (max. 50%)
Conceptontwikkeling: € 2.500,- (max. 50%)
Haalbaarheidsstudie: € 8.000,- (max. 40%)
Uitvoering R&D plan en prototypebouw: € 48.000,- (max. 40%)

De activiteiten en taakstellingen die we samen met de partners op ons nemen zijn onder meer:

  • Grensoverschrijdende voorlichtingsbijeenkomsten en workshops,

  • Coachingstrajecten,

  • Product-, proces- en business modelontwikkeling met inbreng uit het buurland,

  • Clustering met andere mkb’ers en kennisinstellingen uit het buurland,

  • Uitwisseling over de grens tussen Smart Industry-field labs en andere shared facilities.

Partners Digipro

Oost NL is de leadpartner van Digipro en werkt intensief samen met de projectpartners: Huis van de Brabantse Kempen, LIOF, stichting Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, IHK Niederrhein, MCC, GEMIT en Euregio Rijn-Waal. Buiten het projectteam vormt de leadpartner een kring van “geassocieerde partners”. Dit zijn organisaties die geen deel uitmaken van het partnerschap, maar wél in beperkte mate de uitvoering van het project mede faciliteren.
 

Digipro wordt in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Europese Unie/INTERREG.

www.digipro-interreg.eu

 

INTERREG logo (klik voor vergrootte weergave)