Corona Rebuild Program

Coronaregelingen

Op deze pagina tref je een overzicht van belangrijke regelingen die beschikbaar zijn om ondernemers te ondersteunen tijdens en na de crisis. 

Handige links

Het coronaloket van de KVK

De coronaregelingen check van de KVK (pdf)

Coronacalculator: Bereken hoe coronaregelingen jouw onderneming helpen 

English information for businesses at business.gov.nl

Programma's

Corona Rebuild Program 

 • Voor wie? Innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel. 
 • In 10 modules/30 dagen krijgen bedrijven inzicht in de impact van de coronacrisis op hun bedrijf, en welke maatregelen zij kunnen treffen. 
 • Lees meer 

Regelingen

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 

 • Voor wie? Ondernemingen die een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. 
 • Aanvragen bij het UWV. Werkgevers die kampen met omzetverlies kunnen met deze overbruggingsregeling vaste en flexibele contracten doorbetalen. 
 • Lees meer

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) 

 • Voor wie? Voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes en een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000. 
 • Online aanvragen. € 4.000 voor bedrijfseigenaren die schade lijden door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies naar het buitenland. 
 • Lees meer

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) 

 • Voor wie? Voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen, met voldoende continuiteitsperspectief.  
 • Aanvragen bij banken. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van EZK voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines). Provisie minimaal 2%. 
 • Lees meer

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

 • Voor wie? Zelfstandig ondernemers (inclusief ZZP'ers). 
 • Aanvragen bij de gemeente. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (max € 1.500 euro netto per maand) en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.
 • Lees meer

 Uitstel van belastingbetaling en andere regelingen om ondernemers te ontzien 

 •  Voor wie? Ondernemingen. 
 •  Diverse vormen van belastinguitstel aan te vragen via de belastingdienst. Ook bij gemeentes is het vaak mogelijk uitstel te vragen voor bijvoorbeeld OZB. 
 •  Lees meer

GO: staatsgarantie op (middel)grote leningen 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen en grote ondernemingen mkb.
 • Aanvragen bij banken. Met de GO geeft de overheid een 90% garantie op bankleningen en bankgaranties voor het mkb. Minimaal 1,5 miljoen euro. 
 • Lees meer

BL: financiering voor land- en tuinbouw 

 • Voor wie? Voor land- en tuinbouwbedrijven. 
 • Aanvragen bij banken. Tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).
 • Lees meer

Qredits: rentekorting op microkredieten 

 • Voor wie? Voor kleine ondernemers en zzp’ers. 
 • Rentekorting op microkredieten voor klanten van Qredits.  
 • Lees meer

European Investment Bank / European Investment Fund 

 COSME Loan Guarantee Facility (COSME LGF) 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen. 
 • Aanvragen bij banken. EU heeft aanvullende garantstellingen voor leningen aan mkb aangekondigd.  
 • Lees meer

 InnovFin SME Guarantee Facility (InnovFin SMEG) 

 • Voor wie? Voor mkb-ondernemingen die R&D-activiteiten uitvoeren.  
 • Aanvragen bij banken. EU heeft aanvullende garantstellingen voor leningen aangekondigd. 
 • Lees meer