Oost NL

Corona-OverbruggingsLening

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers.

Update over Corona-OverbruggingsLening (26 november 2020)

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket. Er is besloten de COL te verlengen
om zo liquiditeit voor start- en scale-ups en non-bancaire financiers beschikbaar te houden (link naar
Kamerbrief).

De verlenging van de COL en andere crisismaatregelen ligt momenteel voor in Brussel voor staatssteunnotificatie. Zodra het akkoord van de Europese Commissie ontvangen is, zal de aanvraagportal voor de COL worden heropend.

Het bericht over de heropening zullen we via verschillende media, waaronder deze website, bekend maken.

Het kabinet heeft €300 miljoen beschikbaar gesteld voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en (innovatieve) mkb-ers. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

Col Banner

Nieuwe voorwaarden COL 2.0

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen gelden aangepaste voorwaarden.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wijst u er op dat staand beleid van de Nederlandse overheid is dat van Nederlandse ondernemingen verwacht wordt dat ze op gepaste wijze ondernemen met oog voor mens en milieu in uw waardeketen, zoals beschreven in de internationale normen hiervoor (de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights).

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

COL 2.0 Infographic (klik voor vergrootte weergave)