Oost NL

Corona-OverbruggingsLening

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De COL-regeling loopt sinds april 2020 en het beschikbaar gestelde budget van € 300 miljoen is nagenoeg uitgeput. Er is nog een laatste mogelijkheid om een COL aan te vragen en de indiendatum is uiterlijk 16 mei 2021. Na deze datum is het niet meer mogelijk een COL of herbeoordeling aan te vragen.

Col Banner

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.