Oost NL

Brainport Health Innovations

Voor toegankelijke en betaalbare zorg

Hoe blijft zorg betaalbaar en bereikbaar voor de steeds kritischer wordende cliënt en patiënt? Brainport Health Innovation zoekt naar antwoorden op deze vragen samen met partners uit het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Antwoorden die we nu al kunnen ontwikkelen en toepassen.

Brainport Innovation is onderdeel van Stichting Brainport.

Connected Client, Connected Patient

Brainport Health Innovation is een meerjarig programma gericht op de bevordering van innovatie op het snijvlak van zorg en technologie. Dit programma is ontwikkeld door de zorgsector, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid.