Header fallback 1

Artificial Intelligence

Wat is AI?

AI staat voor artificiële (of kunstmatige) intelligentie. Het is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. In zekere zin imiteren ze hierbij het denkvermogen van de mens. 

Voor de industrie biedt een succesvol gebruik van AI en het gebruik van Big Data uit bestaande en nieuwe databronnen kansen voor verbeterde procesbeheersing, verhoogde kwaliteit van de eindproducten en een verbeterde concurrentiepositie.

In deze animatie kunt u de geschiedenis van AI bekijken.

Veel AI kennis in Oost-Nederland

In Oost-Nederland is veel kennis aanwezig op het gebied van artificiële intelligentie.  De verschillende universiteiten in de regio doen veel onderzoeken op dit gebied en leiden AI talenten op. HBO- en MBO-opleidingen passen een deel deze AI kennis toe in de praktijk bij het regionale bedrijfsleven. Wij hebben het AI Kennisnetwerk van Oost-Nederland in beeld gebracht in een infographic, zie onder aan deze pagina.

AI hub Oost-Nederland

In Oost-Nederland zijn meer dan 350 bedrijven actief bezig met AI-toepassingen op het gebied van Food, Health, Tech en Energy. Aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 500 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. De vele losse schakels brengen we bij elkaar in de AI hub Oost-Nederland, zodat er een structuur ontstaat waarmee we impactvolle toepassingen creëren. Lees meer over de AI hub Oost-Nederland.

Nationale AI-cursus

Kunstmatige Intelligentie (AI) neemt een steeds belangrijkere plek in het dagelijks leven. Toch bestaan er nog veel misverstanden over deze technologie en de toepassingen ervan. Daarom er de Nationale AI-Cursus, een breed toegankelijk programma voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op de toekomst!

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft ook, in samenwerking met de Topsector Agri & Food en Groenpact, een AI-cursus voor de sector Agri en Food ontwikkeld. Een gratis online cursus die groene ondernemers en groene studenten meer inzicht wil geven in het begrip Artificiële Intelligentie (AI) en de toepassingen hiervan in de sector.

Daarnaast is er voor de zorgsector een AI-cursus. In deze online cursus ontdek je samen met andere zorgprofessionals wat AI (kunstmatige intelligentie) nu eigenlijk is en hoe het de zorg kan helpen. Je leert in je eigen tempo, wanneer het jou uitkomt.  

European AI Forum 2021

Op 30 juni 2021 vond het European AI Forum plaats.

Landelijk Strategisch Actieplan 

Met meer dan honderd concrete acties zoals intensieve samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap, en door publieke middelen te investeren, gaat het kabinet de maatschappelijke en economische kansen van artificiële intelligentie (AI) voor Nederland benutten.

Dat staat in het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie dat 8 oktober 2019 door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens het kabinet naar de Kamer is gestuurd.

Nationale AI Coalitie

VNO-NCW, MKB-Nederland, het ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta, IBM, Seedlink, Philips, Ahold Delhaize en FME zijn de initiatiefnemers voor het oprichten van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en burgers samenwerken. Het doel van de coalitie is de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. Ze wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn. De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI-toepassingen in ons land.

Meer weten over de Technology Predictions 2019? Bekijk deze video van International Data Corporation (IDC) 

 

AI Netwerk in Oost-Nederland (klik voor vergrootte weergave)