Oost NL

Advanced Materials

Bij Advanced Materials gaat het om nieuwe materialen of nieuwe toepassingen van bestaande materialen die meer toegevoegde waarde opleveren. Dat kan te danken zijn aan verbeterde eigenschappen (denk aan lichtgewicht of hoge sterkte), alternatieve toepassingen (bijvoorbeeld in bio-materialen), nieuwe functionaliteiten (‘zelfherstellend’, zonne-energie-opwekkende coating et cetera) of een combinatie daarvan.

Vanwege de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden zijn er connecties met andere sectoren. Bij de ontwikkeling en productie is (uiteraard) sprake van overlap met de topsector Chemie. Nieuwe gebruikerseisen, (dreigende) grondstoffenschaarste en duurzaamheidsoverwegingen zijn enkele van de aspecten die de ontwikkeling van geavanceerde materialen sturen. We helpen bedrijven bij het formuleren van business cases voor nieuwe materiaalontwikkeling en brengen hen in contact met andere bedrijven, kennisinstellingen en/of programma’s. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de open innovatiecentra op het gebied van Advanced Materials, zoals TPRC (thermoplastische composieten), OICAM (geavanceerde materialen), Texperium (textielrecycling) en Polymer Science Park (toegepaste kunststoftechnologie).

Open innovatie

Wij werken aan een zichzelf versterkend cluster op het gebied van High Tech Materialen, dat herkenbaar is voor nationale en internationale bedrijven en agglomeraties. We zijn ook gesprekspartner bij beleidsvorming en -uitvoering (nationale innovatieprogramma’s, European Technology Platforms).

Het creëren van een sterk cluster genereert nieuwe economische dynamiek. Een cluster waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden interactief en gemeenschappelijk werken aan kennisontwikkeling, -valorisatie en business development. Bij voorkeur gebeurt dit binnen grote projecten. Voor het slagen van zo'n cluster moeten bedrijven commitment voelen én leveren. Dat kan alleen lukken in een open omgeving waar deelnemers zowel willen brengen als halen (open innovatie).

Oost NL organiseert dit ecosysteem van bedrijven en neemt de lead in het organiseren van bijeenkomsten en het verwerken van de uitdagingen voor de bedrijven in concrete acties en projecten.

Oost-Nederland heeft onder meer een sterke positie op het gebied van composieten, die toepassing vinden in bijvoorbeeld de lucht- en ruimtevaart, jachtbouw, windenergie, automotive, civiele industrie, textiel en (constructie)bouw. Als een volgende stap nemen we samen met de Universiteit Twente, hogeschool Saxion en TPRC het initiatief tot een applicatiecentrum voor thermoplastische composieten. Dit TPAC heeft tot doel voor mkb’ers de drempel te verlagen voor toepassingen in bestaande en nieuwe producten. Ze ondersteunen Polymer Science Park in Zwolle bij het vinden van partners en (EFRO-)financiering voor het inrichten van de Proeftuin Recycling Kunststoffen. In deze open omgeving gaat experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek plaatsvinden, voor het testen van nieuwe duurzame kunststofproducten en procédés in realistische omstandigheden.