Header fallback 1

Aanpak

U wilt een financieringsaanvraag bij ons indienen maar u vraagt zich af of u in aanmerking komt voor financiering uit één van de fondsen die Oost NL beheert. We vinden graag de juiste financieringsvorm voor u.

Voor iedere investering die Oost NL doet, gelden tenminste de volgende vijf basiseisen:

 1. U heeft een startend of doorgroeiend bedrijf. 
 2. Uw bedrijf is gevestigd in de provincie Gelderland of Overijssel.
 3. U ontwikkelt een nieuw product en wil voorop lopen in uw sector.
 4. U heeft een financieringsbehoefte van maximaal € 5 miljoen.
 5. Uw bedrijf is actief in - of op het snijvlak van - één van de topsectoren: Agro-Food, Life Sciences & Health, High Tech, Energie en Milieutechnologie en de Maakindustrie.

Een pitch en een businessplan

Wanneer u voldoet aan deze eisen kunt u een financieringsaanvraag indienen. Onze investment managers beoordelen uw financieringsaanvraag. Graag ontvangen van te voren zoveel mogelijk informatie, bijvoorbeeld door een pitch of een business plan waarin u uw onderneming op een krachtige manier samenvat. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op een kennismakingsgesprek.

Elke financiering moet voor een deel door één of meerdere mede-investeerder(s) worden aangevuld. Als u zelf een partij vindt is dat heel positief. Oost NL kan eventueel in haar netwerk op zoek naar een geschikte partner.

Waar letten we op als u een financieringsaanvraag doet?

We letten bij de beoordeling van uw financieringsaanvraag vooral op:

 1. Ondernemerskwaliteiten en -commitment
 2. De product-markt-combinatie en het marktperspectief
 3. Het innovatief gehalte van uw product of dienst
 4. De jaarcijfers, de prognoses en het verdienmodel
 5. Ontwikkelingen in de branche en concurrentieanalyse
 6. Rendement

Wilt u een financieringsaanvraag doen, of heeft u vragen over hoe wij te werk gaan? Neem dan contact met Oost NL of maak een afspraak met een van onze investment managers.