Qrapport

2017 in cijfers: De impact van Oost NL op de regio

Oost-Nederland krijgt er de komende drie jaar circa 1.260 nieuwe banen (directe arbeidsplaatsen) bij, op basis van zo’n € 165 miljoen aan bedrijfsinvesteringen. De cijfers hebben uitsluitend betrekking op de bedrijven die in 2017 besloten hebben om zich te vestigen in Gelderland en Overijssel, en reeds gevestigde bedrijven die in 2017 besloten om uit te breiden, met betrokkenheid van Oost NL. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen dat hierdoor gegenereerd wordt, is een veelvoud van het aantal directe arbeidsplaatsen.

Zie bijlage voor het persbericht over de impact van onze activiteiten vanuit onze business unit international. De definitieve, geconsolideerde resultaten van onze andere business units zullen wij op 18 mei bekend maken, tijdens de Algemene Vergadering Aandeelhouders, gevolgd door de publicatie van ons jaarverslag. Hieronder ziet u onze indicatieve cijfers o.b.v. onze kwartaalrapportages: