Oost NL

Proeftuinen

Onder de naam ’Proeftuinen ten behoeve van Agro-Food marktintroducties’ voerden we een programma tussen 2013 en 2016. De focus lag op het versneld succesvol naar de markt brengen van Agro-Food-innovaties.

In deze proeftuinen werken meerdere mkb-bedrijven samen en geven eindgebruikers suggesties voor verbeteringen van de prototypes. Negen gesubsidieerde projecten bestrijken een palet aan Agro-Food onderwerpen. Een van de thema’s is bijvoorbeeld Milde Conservering, waarmee voedingsmiddelenfabrikanten hun producten langer vers kunnen houden zonder toevoegingen. Kleine producenten van food-producten kunnen binnen de Proeftuin Merkencorporatie samenwerken in de marktintroductiefase. 

De Proeftuin Natuurlijke Kaasrijping is een ander aansprekend voorbeeld: makers en afnemers kijken samen met onderzoekers van Wageningen UR hoe je kazen met een natuurkorst het beste kunt rijpen.

Kennis delen

Het programma is in 2016 afgerond. Oost NL hielp de proeftuinen door extra bedrijven aan te laten haken bij de projecten. Individuele bedrijven ondersteunden wij bij de uitwerking van hun business cases en leidden wij naar (aanvullende) financiering in de vorm van krediet of een andere vorm van financiering. We speelden vooral een rol van betekenis bij de ontwikkeling van de proeftuinen, door gebruik te laten maken van ons netwerk, door de coördinatoren bij elkaar te brengen en zo kennis te delen. De opgedane kennis is vastgelegd in een evaluatie en Toolkit voor Marktintroducties. Met het publiceren van artikelen leverden we een verdere bijdrage aan het actief delen van deze kennis.