Oost NL

Katalysator

De afgelopen vier jaar heeft het programma RedMedtech Ventures grote impact gehad op de ontwikkeling van een aantal veelbelovende innovaties, door al in een vroeg stadium gunstige kredieten en ondersteuning te geven aan start-ups in de sector Life Sciences & Health.

Wat heeft RedMedtech Ventures kunnen betekenen? De afgelopen vier jaar hebben we het fonds van 5,5 miljoen euro uitgezet bij twintig innovatieve start-ups, in de vorm van IP-, pre-seed en proof-of-concept leningen. Onze kredieten blijken een katalysator voor het aantrekken van vervolgfinanciering en het ontstaan van nieuwe samenwerking. De bedrijven die geld van ons leenden haalden ruim 12,6 miljoen euro aan vervolgfinanciering binnen via leningen, subsidie, crowdfunding of het uitgeven van aandelen. Het fonds heeft bovendien bewezen revolverend te zijn: een van de start-ups heeft de lening afgelost, zodat we het krediet voor een tweede keer konden uitzetten.

De impact van RedMedtech Ventures bleef niet beperkt tot verstrekken van leningen. Wellicht nog belangrijker dan het fonds, is dat we medici en ondernemers hebben uitgedaagd elkaars werelden te verkennen en hun ideeën en kennis te vertalen in concrete zorginnovaties.

Programmamanagement

Oost NL voerde het programmamanagement van RedMedtech Ventures en speelde daarnaast een belangrijke rol in de uitvoering van de verschillende werkprogramma’s. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij de rol die Oost NL heeft in het ontsluiten van kennis, financiering, contacten en netwerk voor innovatieve ondernemers.

www.redmedtechventures.nl