Oost NL

Health & HT

Rockstart Digital Health Accelerator haalt deelnemers uit vijf continenten van de wereld naar Nijmegen om deel te nemen aan dit business versnellings-programma. Internationale start-ups kiezen voor de regio Nijmegen, vanwege de kwaliteit van de hier aanwezige kennis en kunde, de goede samenwerking tussen partijen en natuurlijk het prettige leefklimaat. Objectief gezien biedt de provincie Gelderland immers een bijzonder rijke schakering aan Health & High Tech bedrijven en organisaties die de kracht van onze regio vormen.

Om de sterke punten van Gelderland, met in het bijzonder de regio Nijmegen, optimaal te benutten en te vertalen in meer werkgelegenheid, is een hecht samenwerkingsverband noodzakelijk tussen de organisaties die dit mogelijk maken. Eind 2016 heeft Oost NL daarom geholpen de contouren van dit samenwerkingsverband vast te stellen en afspraken te maken over de wijze waarop de hiervoor noodzakelijke capaciteit en middelen beschikbaar komen. Dit legt de basis voor de toekomstige samenwerking op dit terrein van onder andere de Gemeente Nijmegen, Radboudumc, Radboud Universiteit, Provincie Gelderland, Kadans Science Partner, Health Valley, Business Cluster Semiconductors en Oost NL.

Integrale samenwerking

Binnen onze regio is Novio Tech Campus één van de locaties waar de werkgelegenheid zal landen. Oost NL stond aan de basis van deze samenwerking, samen met haar partners. We stimuleren dit soort vormen van integrale samenwerking om ondernemers optimaal te ondersteunen en onze regio internationaal te profileren.