Oost NL

ACTTiVAte Call for Proposals is open!

Vanaf 1 juni tot 5 september 2017 kunnen mkb’ers een projectvoorstel indienen bij ACTTiVAte, een project gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma. Mkb’ers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, kunnen voorstellen indienen voor ‘cross-over innovatieprojecten’. Dit zijn projecten gericht op technologie-transfer tussen de sectoren agrifood, health, ICT en/of aerospace.

Logo ACTTiVAte

ACTTiVAte stimuleert dat innovaties van het ene vakgebied ook kunnen worden toegepast in andere sectoren. Door de technologische overdracht tussen de sectoren te stimuleren, worden nieuwe waardenketens en economische groei mogelijk gemaakt. De Nederlandse partners in het programma zijn AgriFood Capital, Oost NL en Wageningen Economic Research.

De 50 beste inzendingen krijgen support van ACTTiVAte. De top 30 krijgt zelfs de kans om binnen een jaar een prototype te ontwikkelen. Daarvoor is een subsidie van EUR 46.000 per project beschikbaar (tot 100% van het investeringsbedrag). Daarnaast worden de deelnemers ondersteund met business support services zoals training, workshops, coaching en brokerage events. Dit om bedrijven optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van een vermarktbaar product. Selectiecriteria zijn de innovatieve waarde, regionale impact en de marktrelevantie van het voorstel.

Kijk voor meer informatie en indienen van een voorstel op de website van ACTTiVAte.

Bijlage