Oost NL

GO4EXPORT

Wilt u internationaal zaken doen, exporteren en nieuwe afzetmarkten aanboren? GO4EXPORT informeert en faciliteert Overijsselse ondernemers bij hun exportplannen. 

Voor ondernemers is exporteren vaak een lastige hobbel om te nemen. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis over het land, zoals wet- en regelgeving; het is lastig betrouwbare partners te vinden; deals sluiten in het buitenland is onbekend terrein en mkb'ers weten vaak niet welke andere regionale bedrijven in hetzelfde land zaken doen.

Bij dit soort knelpunten kan GO4EXPORT u ondersteunen en verder helpen. Of u nu begint met exporteren of uw inspanningen wilt uitbreiden. GO4EXPORT is een initiatief van de provincie Overijssel. De provincie stimuleert het mkb bij export, om zo de groei van de economie te versterken. Oost NL voert dit project uit in samenwerking met verschillende partners.

Voor wie is GO4EXPORT bedoeld?

GO4EXPORT is er voor mkb-bedrijven in Overijssel die willen gaan exporteren of hun internationale handel willen uitbreiden.

Hier kunnen we u mee helpen

Informeren

 • Handelstafels
 • GO4EXPORT events
 • Hanzedagen Followup

Faciliteren

 • Economische missies
 • E-commerce QuickScan
 • Onderzoeksopdrachten
 • Duitsland agenda
 • China Office Overijssel

Webportal

De webportal van GO4EXPORT geeft u inzicht in lokale, provinciale en nationale initiatieven voor exportbevordering. U vindt er informatie over de partners van GO4EXPORT en door hen georganiseerde events en activiteiten.

Ga direct naar de website van GO4EXPORT

Handelstafels

GO4EXPORT organiseert handelstafels waar ondernemers van elkaar kunt leren. De handelstafels hebben steeds andere thema’s, aangepast op de behoefte van lokale ondernemers, of bijvoorbeeld ter voorbereiding op een handelsreis. Het streven is ieder jaar tenminste zes handelstafels te organiseren.

De uitvoerder van dit project is Kennispoort Regio Zwolle.

GO4EXPORT events

Eens per jaar organiseert GO4EXPORT een event om een verdiepingsslag te maken op een specifiek thema. Vooruitlopend op de start van GO4EXPORT vond op 22 maart 2017 de Industriedag Duitsland plaats. Thema was het verbinden van de industrie in Oost-Nederland met ecosystemen, branche/ondernemersorganisaties in Duitsland. Tijdens deze evenementen kunt u onderling ervaringen uitwisselen. Zo blijft u op de hoogte beschikbare instrumenten op het gebied van handelsbevordering.

Hanzedagen follow-up

Van 15 tot 18 juni vinden de internationale Hanzedagen plaats. Naar aanleiding van deze Hanzedagen zullen er voor ondernemers follow-up activiteiten plaats vinden om nader in contact te komen met buitenlandse samenwerkingspartners. Wanneer u heeft deelgenomen aan de Internationale Hanzedagen 2017 kunt u meedoen aan jaarlijkse follow-up activiteiten. Na een evaluatie maken we een inschatting aan welke thema’s behoefte is. Per activiteit doen minstens tien bedrijven mee, waarbij matchmaking steeds het resultaat is.

De uitvoering van de follow-upactiviteiten ligt bij Kennispoort Regio Zwolle.

Economische missies

GO4EXPORT bereidt u voor op en begeleidt u bij beursbezoeken, beursdeelnames en handelsreizen. Op deze manier kunt u snel relevante internationale contacten leggen om export tot stand te brengen. Per jaar worden er drie economische missies georganiseerd waarbij aan elke missie minimaal 10 deelnemers zullen deelnemen. 

Op het programma staan:

Export door e-commerce

Voor de handel tussen bedrijven (business 2 business) biedt e-commerce veel exportkansen. GO4Export kan uw internationale kansen in beeld brengen op het gebied van business 2 business e-commerce door middel van een QuickScan. De QuickScan kan leiden tot de toekenning van een voucher, waarmee u een gespecialiseerd en internationaal ervaren bureau kunt inschakelen om online te groeien in het buitenland. Dankzij deze voucher kunt u direct verbeteringen doorvoeren en/of een e-commerce businessplan maken. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij de verdere inrichting en implementatie van e-commerce in uw eigen organisatie. 

Wilt u online groeien in het buitenland? Het aanvraagformulier voor de QuickScan staat online. Hier leest u hoe het werkt.

Samenwerking mkb en onderwijs

Wanneer u een specifieke onderzoeksvraag heeft op het gebied van internationalisering zijn er verschillende manieren om via GO4Export studenten in te schakelen:

 • Voor kleine onderzoeksvragen en opdrachten kunt u een beroep doen op multidisciplinaire teams van studenten die zich tijdens de Export Challenge Day op uw probleem storten;
 • Internationaal kortlopend (vier weken tot drie maanden) onderzoek uitgevoerd door tweede- en derdejaars studenten;
 • Langlopende internationale onderzoeksopdrachten waarna inmiddels afgestudeerde studenten als trainee met hun bevindingen aan de slag gaan binnen uw organisatie.

Studenten van de hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit Twente voeren de onderzoeken uit. De uitvoering van het vinden van de juiste student voor uw onderzoeksvraag ligt bij Saxion en Kennispoort Regio Zwolle.

Internationale HTSM profilering en Duitsland agenda

GO4EXPORT investeert direct in de bestaande relaties in Duitsland. De samenwerking met regio’s en clusters bouwen we verder uit. We brengen in kaart welke kansen er nog meer over de grens liggen voor bedrijven uit Overijssel. HTSM is een topsector voor Overijssel; we willen ons ook graag zo internationaal profileren. Daartoe stelt GO4EXPORT in samenwerking met Novel-T een liaison officier aan in Nordrhein Westfalen en organiseren we verschillende gerichte ondernemersreizen, om zo het High Tech profiel van Overijssel beter op de kaart te zetten.

In November 2017 organiseert GO4EXPORT een  Match2Medica ondernemersreis naar Düsseldorf. Meer informatie hierover vindt u hier.

China Office Overijssel

Wilt u zaken doen in China? Overijssel onderhoudt al jaren warme relaties met de provincie Liaoning. Als onderdeel van GO4EXPORT openen we daarom het China Office Overijssel. Doel is om u te helpen bij de opzet, ontwikkeling en verdere uitvoering en uitbouw van uw activiteiten op de Aziatische markt. Met een hands-on benadering geven we u de gelegenheid om langdurige relaties aan te gaan met afnemers in China. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse handelsmissie naar deze regio in China.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van GO4EXPORT, neem contact met ons op.