Oost NL

Fondsen

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. We zijn fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid.

Verschillende directe investeringsfondsen hebben andere doelgroepen en spelregels. Wij vinden de juiste financieringsvorm voor u.

Participatiefonds Oost NL

Het participatiefonds Oost NL financiert kansrijke innovatieve bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel die actief zijn in regionale of landelijke topsectoren. Wij financieren zowel bestaande ondernemingen met groeiplannen als startups met een financieringsbehoefte. Oost NL is in deze trajecten graag bereid te syndiceren en samen te werken met informal investors en/of andere participatiemaatschappijen.

Innovatiefonds Overijssel

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen voor het ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten en risicokapitaal voor ondernemers met een goed plan. Zo ondersteunt de Provincie Overijssel de regionale economie.

IFO I participeert met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of converteerbare leningen) in technologisch-innovatieve mkb-ondernemingen in Overijssel vanaf € 100.000.

IFO II verstrekt innovatiekredieten in de vorm van leningen (tegen een vaste marktconforme rente) aan Overijsselse mkb-ondernemers voor het uitvoeren van een projectplan. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, heeft een omvang tussen € 25.000 en € 75.000 per aanvraag en een maximale looptijd van 7 jaar.

Innovatiefonds Twente

Innovatiefonds Twente richt zich op de financiering van innovatieve Twentse mkb-bedrijven. Het Innovatiefonds Twente wordt gefinancierd door de Regio Twente.

Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland. Topfonds Gelderland investeert in innovatieve ondernemingen en projecten op het gebied van economie, duurzame energievoorziening en cultureel ondernemerschap in de provincie Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen. Topfonds Gelderland heeft vijf dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), MKB Kredietfaciliteit Gelderland, Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG), Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) en Fonds Gelderse Cultuurleningen (FGC).

Innovatie- en Energiefonds Gelderland

Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland richt zich op de financiering van innovatieve Gelderse mbk-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden Agro-Food, Life Sciences & Health, Energie- en Milieutechnologie, duurzame energievoorziening en maakindustrie. Bij financiering uit dit fonds is deelname van medefinanciers vereist.

Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen.

Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

Gelderland is de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming. De vrijetijdseconomie is van grote economische betekenis voor Gelderland. Daarnaast is de vrijetijdseconomie van groot belang vanwege de samenhang met leefbaarheid, draagvlak voor natuur, woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat.

Fonds Gelderse Cultuurleningen

Cultuur en erfgoed leveren een wezenlijke bijdrage aan de Gelderse economie. Het zijn bouwstenen voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling die mede de identiteit van Gelderland bepalen. De provincie stimuleert daarom innovatie, talentontwikkeling en kwaliteitsverbetering in de culturele sector.