Oost NL

Creatieve Industrie

De Nederlandse creatieve industrie heeft wereldwijd een goede naam: Dutch Design. Niet voor niets heeft het Ministerie van Economische Zaken haar aangewezen als topsector. In Oost-Nederland kan de Creatieve Industrie cross-overs maken naar sectoren als Maakindustrie, Agro­-Food en Life Sciences & Health.

De provincie Gelderland heeft beleid ontwikkeld om de sector te ondersteunen en innovaties te stimuleren. Met het stimuleringsprogramma ‘Creatief ondernemerschap’ geeft Oost NL daar invulling aan.

Van idee tot business

Validatie van een creatief idee in de markt is cruciaal voor het succes. Daarom ondersteunen we starters en mkb-ondernemers in de creatieve industrie; denk aan architecten, ontwerpers, uitgevers en internet- of social media-bedrijven. We helpen hen bij het identificeren van marktkansen, het leggen van contacten met marktpartijen en bij het verkrijgen van financiering.

Tot onze partners behoren CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Startende ondernemers in de creatieve industrie ontbreekt het vaak aan kennis, vaardigheden, tijd en geld om succesvol de markt te bewerken. Stimulering van deze sector in Oost-Nederland blijkt zinvol; de infrastructuur daarvoor is nu beschikbaar.