Oost NL

Corporate Governance

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL volgt waar mogelijk de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur. In overleg met de aandeelhouders hebben wij besloten deels ook een eigen, specifieke invulling te geven aan de code die is opgesteld voor beursgenoteerde ondernemingen.

Code corporate governance

Heeft u belangstelling voor onze visie op corporate governance? Zie de bijlage.

Gedragscode 

In de bijlage vindt u onze interne gedragscode integriteit.

Profielschets Raad van Commissarissen  

In de bijlage vind u de profielschets voor de RvC.

Gedragscode NVP

Oost NL is lid van de Nederlandse Vereniging Participatiemaatschappijen (NVP) en onderschrijft de gedragscode van de NVP.

ROM-Code

De vijf Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) hebben de ROM-Code opgesteld. Met deze code willen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen meer duidelijkheid verschaffen over de rol en verantwoordelijkheid van toezichthouders die op voordracht van een ROM zijn benoemd.