Oost NL

Agro-Food - Netwerken ontwikkelen

Netwerken zijn de basis van innovatieve economische ontwikkelingen. Netwerken zijn vaak broedplaatsen voor samenwerkingsverbanden van waaruit gezamenlijk innovatieprojecten starten. Het ‘ons kent ons-gevoel’ versterkt de behoefte aan het delen van kennis en kunde binnen het netwerk.

Concurrentiepositie

In vergelijking met het buitenland zijn Nederlandse bedrijven meer tot samenwerking bereid. Deze eigenschap is bijzonder waardevol voor onze concurrentiepositie. Immers, de grootse innovaties ontstaan niet binnen individuele bedrijven maar vanuit hun onderlinge samenwerking.

Kritische massa

De animo tot samenwerking neemt toe naarmate de leden van een netwerk meer met elkaar gemeen hebben. Gemeenschappelijke kenmerken, zoals de sector waarbinnen ze opereren of de regio waarin ze actief zijn.

Voldoende kritische massa is een randvoorwaarde om voldoende synergie te kunnen genereren.

Food-netwerken

Oost NL stond aan de basis van talloze netwerken waarin Gelderse en Overijsselse ondernemingen participeren. Netwerken die vaak de steunpilaren zijn van de economie van Oost-Nederland. Veel van die food-netwerken bestaan nog altijd. Denk aan

  • Food Valley NL
  • Innofood
  • Dutch Poultry Centre
  • Greenport Gelderland

Stichtingen

Vaak zijn deze netwerken breed gedragen, verzelfstandigde stichtingen. Oost NL blijft deze netwerken faciliteren. Als bestuurslid of adviseur van het bestuur, door inzet bij activiteiten van de netwerken en vooral door het ontwikkelen van projecten binnen deze netwerken.